مسیحیت شناسی

حقایقی درباره یهود، مسیحیت، غرب و مدعیان دروغین صلح، محبت و حقوق بشر

مسلمان شدن پروفسور موریس بوکای با آیه ای از قرآن

۱۷۳۶ نمایش

هنگامی که فرانسوا میتران در سال 1981 میلادی زمام امور فرانسه را بر عهده گرفت،ازمصر تقاضا شد تا جسد مومیایی شده فرعون را برای برخی آزمایشها و تحقیقات از مصر به فرنسه منتقل کند.
جسد فرعون به مکانی با شرایط خاص در مرکز آثار فرانسه انتقال داده شد تا بزرگترین دانشمندان باستانشناس به همراه بهترین جراحان و کالبد شکافان فرانسه، آزمایشات خود را بر روی این جسد و کشف اسرار متعلق به آن شروع کنند.
رئیس این گروه تحقیق و ترمیم حسد یکی از بزرگترین دانشمندان فرانسه به نام پروفسور موریس بوکای بود، او بر خلاف سایرین که قصد ترمیم جسد داشتند، در صدد کشف راز و چگونگی مرگ این فرعون بود.


تحقیقات پروفسور بوکای همچنان ادامه داشت تا اینکه در ساعات پایانی شب نتایج نهایی ظاهر شد بقایای نمکی که پس از ساعت ها تحقیق بر حسد فرعون کشف شد دال بر این بود که او در دریا غرق شده و مرده است و پس از خارج کردن جسد او در دریا غرق شده و مرده است و پس از خارج کردن جسد او از دریا برای حفظ جسد، آن را مومیایی کرده اند. اما مسئله غریب و آنچه باعث تعجب بیش از حد پروفسور  بوکای شده بود این مسئله بود که چگونه این جسد سالمتر از سایر اجساد، باقی مانده در حالی که این جسد از دریا بیرون کشیده شده است.
حیرت و سردرگمی پروفسور دوچندان شد وقتی دید نتیجه تحقیق کاملا مطابق با نظر مسلمانان در مورد غرق شدن فرعون است و از خود سئوال می کرد که چگونه این امر ممکن است با توجه به اینکه این مومیایی در سال 1898 میلادی و تقریبا در حدود 200 سال قبل کشف شده است،در حالی که قرآن مسلمانان قبل از 1400 سال پیدا شده است؟!
چگونه با عقل جور در می آید در حالی که نه عرب و نه هیج انسان دیگری از مومیایی شدن فراعنه توسط مصریان قدیم آگاهی نداشته و زمان زیادی از کشف این مسئوله نمی گذرد؟!
و آیا ممکن است محمد(ص) هزار سال قبل از این قضیه خبر داشته؟ پروفسور موریس بوکای تورات و انجیل را بررسی کرد اما هیچ ذکری از نجات جسد فرعون به میان نیاورده بودند.
پس از اتمام تحقیق و ترمیم جسد فرعون، آن را به مصر بازگرداندند ولی موریس بوکای خاطرش آرام نگرفت تا اینکه تصمیم به سفر کشورهای اسلامی گرفت تا از صحت خبر ذر مورد ذکر نجات جسد فرعون توسط قرآن اطمینان حاصل کند. یکی از مسلمانان قرآن را باز کرد و آیه 92 سوره یونس را برای او تلاوت نمود.
این آیه او را بسیار تحت تاثیر قرار داد و لرزه بر اندام او انداخت و با صدای بلند فریاد زد: من به اسلام داخل شدم و به این قرآن ایمان آوردم موریس بوکای با تغییرات بسیاری در فکر و اندیشه و آیین به فرانسه بازگشت و دهها سال در مورد تطابق حقائق علمی کشف شده در عصر جدید با آیه های قرآن تحقیق کرد و حتی یک مورد از آیات قرآن را نیافت که با حقایق ثابت علمی تناقض داشته باشد. و بر ایمان او به کلام الله جل جلاله افزوده شد ( لایاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنریل من حکیم حمید).
فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک ءایه و ان کثیرا من الناس عن ءایتنا لغفلون/92-یونس
پس امروز بدن و جسد(بی جان تو را ) از امواج رهایی می بخشیم به این دلیل که برای آیندگان نشانه ای از سرانجام گناه باشی تا افراد ظالم از تو عبرت گرفته و دست از ستم خود بکشند و افراد مومن برا ایمانشان افزوده شود و با اراده محکم تری براساس اعتقادات خویش عمل کنند، اما بسیاری از مردم از آیات و نشانه های ما غافلند.
منبع: پیش شماره خرداد 89
نشریه فرهنگی مادبه- دانشگاه علوم و فنون قرآن کریم

تالیفات موریس
1. مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم 
2. منشأ بشر چیست؟
3. موسی و فرعون 
4. یهودیان در مصر 
5. تأملی بر قرآن
آشنایی با کتاب "قرآن، تورات، انجیل و علوم" 
این اثر به قلم موریس بوکای و به منظور تطبیق مسائل دینی در مباحث علمی تالیف شداین کتاب، نه کتاب دینی محض است و نه علمی محض، بلکه تلفیقی از این دو مسئله است که در آن علاوه بر شرح کیفیت و چگونگی برخورد حضرت موسی(ع) با پروردگار یا توجه به مسئله بیولوژیکی حضرت مسیح (ع) به مسائل مختلف قرآن نیز اشاره شده است.
نویسنده در تحقیقات خود بیشتر به مسائل تجربی وعلمی موجود درکتابهای مقدس استفاده کرده و تعلیقات و شرحهایی از نویسندگان و محققان را نیز به آن اضافه کرده است.
وی ابتدا به تحقیقات قرآنی رجوع کرده و متون قرآن را با دستاوردهای علمی جدید تطبیق داده است، از سوی دیگر با توجه به مسئله علوم تجربی و طبیعی توانست انواع مختلفی از اکتشافات موجود در قرآن را بیان و برخی از مسائل جدید عصر معاصر را با توجه به آیات قرآن و تفاسیر مختلف با ذکر دلایل و برهانهای علمی نقد و بررسی کند.[3]
مقایسه قران و کتب عهدین از دیدگاه بوکای 
الف:ویژگیهای قران از دیدگاه موریس
1. قرآن بواسطه فرشته (جبرائیل) بر پیامبر حضرت محمد(ص) نازل می شده است. [4]
2. بلافاصله پس از نزول به رشته تحریر در آورده می شده یا در حافظه ها نگه داری و تلاوت می شده است[5]. 
3. قران توسط شخص پیامبر به سوره ها تقسیم بندی شده است و بعد وفات آن حضرت بصورت یک کتاب جامع گرد آوری شده است.[6]
4. قران هیچ مطلبی که از نظر عصر علمی جدید انتقاد پذیر باشد ندارد. [7] 
5. وحی قرآنی قریب بیست سال و بصورت تدریجی نازل شده است.[8]
6. وحی قرانی از تناقضات در حکایات که نشانه تحریرهای مختلف انسانی اناجیل است مبرا می باشد.[9]
ب: ویژگیهای عهدین از دیدگاه موریس
1. حضرت موسی بر خلاف حضرت عیسی(ع)و حضرت محمد(ص)بطور مستقیم وحی را دریافت می نموده است و حضرت عیسی از زبان پدر سخن می رانده است.[10]
2. وووحی مسیحی تنها مبتنی بر شهادتهای متعدد و غیر مستقیم می باشد. زیرا ما هیچگونه شهادتی که از یک شاهد عینی زندگی عیسی رسیده باشد در دست نداریم.
3. داده های علمی متون مقدس با یافته های علمی امروز مناسبت و هماهنگی ندارد.[11] 
4. وجود تناقضات در انجیل ها یکی دیگر از اشکالاتی است که موریس بدان اشاره می کند.[12]

دیدگاه موریس در مورد احادیث
1. موریس احادیث را معادل انجیل می داند و می گوید متوان حقا مجموعه های احادیث را با اناجیل مقایسه نمود. اینها خصلت مشترکشان این است که توسط مولفانی تدوین شده اند که شاهدان عینی اتفاقاتی که نقل می کنند نبوده و مدتی بعد از وقایعی که حکایت می نمایند متولد گردیده اند. [13] مجموعه های احادیث همانند اناجیل همه شان بعنوان اصیل پذرفته نشده اند. و فقط تعداد کمی از آنها مورد قبول قریب به اکثریت متخصصان روایات اسلامی اند، و درخود یک مجموعه می توان در کنار احادیث معتبر انگاشته، احادیث مشکوک یا دور انداختنی پیدا نمود.
2. بر خلاف اناجیل رسمی که مورد مباحثه و مشاجره قرار نگرفته اند، مجموعه احادیث، حتی آنها که بویژه شایسته این هستند که مسلم و قطعی تلقی شوند، خیلی زود در تاریخ اسلام موضوع انتقاد عمیقی از جانب اولیای فکر اسلام واقع گردیدند در حالی که کتابهای بنیادی، قرآن، کتابهای مرجع باقی ماند که نمی توانسته مورد بحث قرار گیرد.[14]
3. احادیث مجموعه ای از سخنان و افعال حضرت محمد(ص) هستند. و اناجیل نیز چیزی جز همان شرح افعال عیسی(ع)نیستند. اولین مجموعه های حدیثی ده ها سال پس از وفات محمد(ص) نگاشته شد همچنانکه انجیلها ده ها سال پس از وفات عیسی برشته تحریر درآمدند. هر دوی آنها شهادتهای انسانی درباره افعال گذشته هستند. برعکس تصور امروزی مصنفان انجیلها ی رسمی مشاهدان وقایعی که نقل می کنند نیستند درست مانند معتبرترین مجموعه های حدیثی.[15]

داده های علمی تاریخی قرآن
مشارکت بین قرآن و دانش نو، بداهتا شگفتی می آورد خاصه که سخن از همسازی می رود نه نا سازی.[16] 
مطالبی با جنبه های علمی در آن(قرآن) یافت می شود که گمان نمی شود مردی از عصر محمد (ص) توانسته باشد ایجاد کننده آن باشد. بدین ترتیب شناختهای علمی جدید درک برخی آیات قرآنی را که تاکنون تعبیر نشدنی بود ممکن می سازد.مقایسه چندین داستان عهدین با داستانهای قرآن راجع به همان موضوعها وجود اختلافات اساسی بین تصدیقات عهدینی که علما غیر قابل قبولند و مطالب قرانی کاملا موافق با داده های علمی را ارائه می کنند. [17]
الف:رویدادهای تاریخی 
در بیان رویدادهای تاریخی عهدین دچار تناقضات فراوانی شده اند که در ذیل به بیان یکی از این موارد می پردازیم.
طوفان نوح
بابهای6، 7و8 سفر(پیدایش) اختصاص به حکایت نوح(ع) دارد. در این سه باب فی الواقع تضادهای بارزی وجود دارند. حکایت در مجموع بدین شرح است:
با انحراف و فساد عمومی بشر، خداوند که انسانها را با همه آفریده های جاندار دیگر هلاک سازد. او نوح را آگاه می سازد و به فرمان ساختن کشتی را می دهد که در آن زنش و سه پسرش و و سه زنشان و دیگر موجودات زنده را وارد خواهد ساخت. در مورد اخیر دو متن متفاوتند. عبارتی از حکایت (منبع ربانی) تصریح می کند که نوح (ع) یک جفت از هر نوع می گیرد، سپس در عبارت بعدی (در منبع یهوه ) ذکر شده که خداوند فرمان می دهد در مورد حیوانات پاک از هر نوع نر و ماده هفت تا و در مورد حیوانات نا پاک فقط یک جفت گرفته شود.اما کمی دور تر تصریح شده که سرانجام نوح (ع) تنها یک جفت از هر حیوان وارد کشتی خواهد نمود. 
یک بند(منبع یهوی ) نشان می دهد که عامل طوفان نوح آب باران بوده است آما در بند دیگر (منبع ربانی) دو علت برای طوفان ذکر شده است : آب باران و چشمه های زمینی.
باز اضافه کنیم که بر حسب منابع، مدت طوفان متفاوت است : چهل روز بر طبق حکایت یهوی و یکصد و پنجاه روز بر طبق حکایت ربانی.[18]
و تناقضات فراوانی که موریس اشاره نموده اما از حوصله این مختصر خارج است.
ب: داده های علمی 

داده های قرآنی درباره آفرینش
1- دانش به ما می آموزد چنانکه بعنوان مثال (و تنها مثال) تکوین خورشیدی و محصول فرعی آن یعنی (زمین) را در نظر گیریم، جریان امر توسط تراکم سحابی نخستین و تفکیک آن رخ داده است. این دقیقا همان است که قرآن بطریق کاملا صحیح با ذکر ماجراهائی که (دود) آسمانی، ابتدا یک نوع الصاق سپس یک نوع انفکاک را بوجود آورده بیان نموده است.[19] 
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طَوْعًا أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طَائِعِینَ[20]
2- دانش، تداخل دو رویداد تکوینی یک ستاره (مانند خورشید) و سیاره اپش با یکی از سیاراتش (مانند زمین) را مبرهن می سازد. آیا همین اخطلاط در نص قرآنی همانطور که دیده شد ذکر نشده است؟[21]
3- تعداد آسمانهای وصف شده در قرآن به اشاره رقم هفت بوسیله دانش نو از طریق معلومات حاصله فیزیک در باره کهکشانهای متعدد تایید می گردد.[22]
بنا براین اگر تمامی مسائل مطروح در قصص قرآنی تا امرو.ز بنحو کامل بوسیله داده های علمی تایید نشده اند باری کمترین تزادی هم بین داده های قرآنی راجع به آفرینش و معارف جدید وجود ندارد.این امرذ تنها در مورد وحی قرآنی در خور تذکر بوده است اما در مورد متن عهد عتیق که امروز در دست داریم در مورد رویدادهای مزبور توضیحاتی داده که از نقطه نظرهای علمی قابل قبول نیستند.[23]

منابع
منابع چاپی
1. قرآن کریم
2. مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه موریس بوکای، ترجمه ذبیح الله دبیر
3. لغت نامه دهخدا 
4. المستشرقون و الدراسات القرانیه، محمد حسین علی الصغیر 
5. خاورشناسان و پژوهش‌های قرآنی، محمد محسن علی الصغیر، ترجمه: محمد صادق شریعت
6. ماهنامه موعود شماره 70
7. گفتاری از آیت الله« عبدالکریم بی آزار شیرازی»
منابع دیجیتالی
1. پایگاه خبری تقریب 
www.taghribnews.com
2. بانک اطلاعات نشریات کشور
www.magiran.com
3. خبرگذاری مهر 
www.mehrnews.com 
4. موسوعه الاعجاز العلمی فی القرآن و السنه
www.55a.net
[1] - داستان فرعون و نحوه مرگش مراد است که در آینده به آن خواهیم پرداخت. 
[2] - بانک اطلاعات نشریات کشور گفتاری از آیت الله« عبدالکریم بی آزار شیرازی»
[3] - خبرگزاری مهر 
[4] - مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ص 3و8و337
[5] - همان، ص 8و337
[6] - همان، ص 8
[7] - همان، ص10 
[8] - همان، ص 337
[9] - همان
[10] - همان، ص3
[11] - همان، ص8و38
[12] - همان، ص148
[13] - موریس پیرو مذهب اهل سنت بود و با حدیث شیعه آشنایی نداشت، به همین خاطر ویژگی حدیث اهل سنت را بیان کرده که بسیاری از آنها در مورد حدیث شیعه نمی تواند صادق باشد.
[14] - مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ص327
[15] - مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ص 8 
[16] - همان، ص153
[17] - همان، ص338
[18] - همان، 52—با توجه به شهرت داستان طوفان نوح در بیان قرانی از آ?وردن آن خود داری نمودیم.
[19] - همان، ص200
[20] - سوره فصلت، آیه11
[21] - مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ص 201
[22] -همان، 201
[23] - همان 
منبع: کلبه بصیرت

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
پربیننده ترین مطالب
موضوعات

طراح و مدیر سایت:سید محمد علوی زاده

کپی برداری از مطالب با ذکر منبع و افزودن لینکش سایت باعث امتنان و مسرت است و بدون آن بلامانع